Skip to main content

RaySearch Labs

Linda Wallin

RaySearch Labs
Compensation & Benefits-specialist

Linda Wallin

RaySearch Labs
Compensation & Benefits-specialist

Det vi uppskattar mest är de KPI:er som vi på ett enkelt sätt kan få ut ifrån systemet och som vi använder till bl.a. vår Hållbarhetsrapport.

Vad fick er att välja Wellnet?

Vi valde Wellnet för att minska vår administration och för att öka förmånerna på ett enkelt sätt för våra anställda i en portal.

Vad uppskattar ni mest med Wellnet och varför?

Det vi uppskattar mest är de KPI:er som vi på ett enkelt sätt kan få ut ifrån systemet och som vi använder till bl.a. vår Hållbarhetsrapport. Det är också smidigt och enkelt att följa upp i systemet vad vår friskvård går till. Även att administrationen minskar är såklart en viktig del.

Hur arbetar ni med Wellnet idag?

Jag som Compensation & Benefits-specialist har nära dialog med vår kontaktperson som också har koll på nya förmåner etc. på marknaden, det gör att vi kan nappa på nya trender, som nu senast med personalcyklar.

Skulle du rekommendera Wellnet?

Ja, det (Wellnet) är värt det bara för den minskade administrationen med kvittohantering, utbetalningar av friskvårdsbidrag etc.

Hur planerar ni att arbeta med Wellnet i framtiden?

Vi är rätt nöjda med det som det är idag men eventuellt att se över hur vi kan arbeta med det på ett mer globalt vis vilket jag vet att Wellnet just nu arbetar på.

ER HÄLSOSTRATEGISKA PARTNER

Mycket mer än
en förmånsportal.

Vi hjälper dig som arbetsgivare att skapa en hållbar arbetsplats med medarbetare som mår bra och trivs. God hälsa lönar sig och stärker ert arbetsgivarvarumärke!

Boka demo